Większość zdjęć zrobiłem w przydomowym ogrodzie – zagajniku. Na początku był tu jedynie potężny wiąz. Jednak zawsze chciałem mieszkać blisko lasu, zacząłem więc sadzić drzewa i krzewy oraz chronić samosiejki. Kiedy zrobiłem stawek i zagęściły się krzewy przybyło wiele ptaków.